ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
ก.ค.
SUSTAINABILITY DAY 2019  CEO AWARD  กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 

SUSTAINABILITY DAY 2019 
| CEO AWARD 
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) 


คุณสายัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน SUSTAINABILITY DAY ณ โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ 5ส รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (SHEEn&CSR) เพื่อพัฒนาและผลักดันมุ่งไปสู่ความยั่งยืนองค์กร 

ทั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัล CEO AWARD 2019 ประเภทโรงงานดีเด่น ซึ่งรางวัลสูงสุดของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มอบให้กับโรงงานที่มีผลการดำเนินงานด้าน SHEEn&CSR ได้ยอดเยี่ยม ซึ่งในปีนี้เองมีโรงงานที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนำเสนอผลงานทั้งสิ้น จำนวน 5 โรงงาน 

และโรงงานที่ได้รับรางวัล CEO AWARD ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซอย 12 (ต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 3) 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th