ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

03
ก.ค.
SUSTAINABILITY DAY 2019  CPI AWARD  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

SUSTAINABILITY DAY 2019 
| CPI AWARD 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

คุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ได้ใ้ห้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน SUSTAINABILITY DAY ณ โรงงานข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ 5ส รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (SHEEn&CSR) เพื่อพัฒนาและผลักดันมุ่งไปสู่ความยั่งยืนองค์กร 

ทั้งนี้ยังได้มีการมอบรางวัล CPI AWARD 2019 ประเภทโรงงานดีเด่น ซึ่งรางวัลสูงสุดของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มอบให้กับโรงงานที่มีผลการดำเนินงานด้าน SHEEn&CSR ได้ยอดเยี่ยม ซึ่งโรงงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โรงสีข้าวสุพรรณบุรี 


ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th