ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
มิ.ย.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จัดกิจกรรมกีฬาโรงงานประจำปี 2562 ณ โรงงานข้าวนครหลวง

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จัดกิจกรรมกีฬาโรงงานประจำปี 2562 ณ โรงงานข้าวนครหลวง โดยจัดให้มีทีมการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 ทีม คือ สีเหลือง(ทีมโรงงานข้าวนครหลวงและบริษัท อยุธยาและไอซีดี), สีฟ้า(ทีมโรงงานข้าววังแดง), สีแดง(ทีมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี), สีเขียว(ทีมโรงสีข้าวกำแพงเพชรและโรงสีข้าวบุรีรัมย์) ร่วมแข่งขันกีฬาสากล 3 ประเภทและกีฬามหาสนุกอีก 1 ประเภท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ สร้างความสุข สนุกสนานให้ผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง