ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
มิ.ย.
วางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี เป็นผู้แทนในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีท่านองคมนตรี พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ณ วัดบึงบอน ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
เนื่องจากศาลาหลังเก่าสร้างขึ้นมาเป็นเวลาช้านานและชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้ดำเนินการจัดสร้างศาลาหลังใหม่ใช้ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พร้อมเป็นที่ประชาคมกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยคุณเทียนชัย จูพัฒนกุล นำข้าวฉัตรไลท์ ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป สนับสนุนรถครัวสนามบริการผู้ร่วมพิธีกว่า 1,000 คน 


ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th