ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
มิ.ย.
งานวิ่งทะเลแวก สู่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร ครั้งที่ 15

งานวิ่งทะเลแวก สู่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร ครั้งที่ 15
นักวิ่ง จำนวน 6,000 คน
มอบข้าวฉัตรไลท์ 5 kg. จำนวน 136 ถุง เป็นรางวัลให้ผู้ชนะในรุ่นต่างๆ
และได้มีทางร้านอนุชาต นิดดา (ลูกค้า Hybrid) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ท่าน
ได้รางวัลที่ 1 และ ที่ 7 ในจำนวนนักวิ่ง 6,000 คน