ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
มิ.ย.
ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง การกุศล DIANA MINI MARATHON 2019 เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า

ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง การกุศล DIANA MINI MARATHON 2019 เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมแพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งรุ่นฟันรัน และมินิมาราธอน จำนวน 3,000 คน รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลยเซีย ให้ความสนใจมาร่วมแข่งขันจำนวนมาก ในงานข้าวตราฉัตรสนับสนุนรางวัลข้าวตราฉัตรไลท์ จำนวน 107 รางวัล โดยมีคุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตรขึ้นมอบรางวัลและลงแข่งขันพร้อมพนักงาน ซึ่งในงานมีการประชาสัมพันธ์ข้าวตราฉัตรไลท์อย่างต่อเนื่อง