ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

31
พ.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และคณะ เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณพรทิวา ตนะพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น