ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

29
พ.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการโรงงานและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น