ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
พ.ค.
คุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตร พร้อมด้วยทีมงานข้าวตราฉัตร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ขึ้นบ้านใหม่

คุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตร
พร้อมด้วยทีมงานข้าวตราฉัตร
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
ขึ้นบ้านใหม่ พร้อมมอบของรางวัลทองคำ ให้กับ หจก.ฮั้วเซ้ง
(ร้านจิตไทย) ตำบลทุ่งลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นลูกค้าครอบของครัวข้าวตราฉัตรในพื้นที่ภาคใต้ยาวนานนับ 20 ปี