ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
พ.ค.
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการอบรมถ่ายภาพ ครั้งที่2

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการอบรมถ่ายภาพ ครั้งที่2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรธัช โน๊ตศิริ ช่างภาพประจำสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพและเทคนิคการตกแต่งภาพ ให้กับ CSR SPIRIT จิตอาสา สามารถนำไปสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

พร้อมนำความรู้สู่การปฏิบัติ(Workshop) ณ ปราสาทนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นสถานที่สำคัญของชาวนครหลวง ซึ่งวางหัวข้อภาพถ่ายไว้ดังนี้ 1.Landscape. 2.Portrait. 3.Product ซึ่งได้ข้อแนะนำสร้างสรรค์ภาพถ่ายอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 


ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 
https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th