ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
พ.ค.
ท่านวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ท่านวัลลภ เจียรวนนท์ 
รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด
(ข้าวตราฉัตร) เข้าเยี่ยมท่านจุฬาราชมนตรี ผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ
พร้อมทั้งมอบกระเช้าและข้าวสารฉัตรไลท์เพื่อใช้ประกอบอาหาร
การละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน
อันประเสริฐ