ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

17
พ.ค.
มอบผลิตภัณฑ์ข้าวฉัตรไลท์ 5 กก. สนับสนุนโครงการค่ายอาสาฯพัฒนาเยาวชน

ค่ายอาสาฯพัฒนาเยาชน 

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบผลิตภัณฑ์ข้าวฉัตรไลท์ 5 กก. สนับสนุนโครงการค่ายอาสาฯพัฒนาเยาวชน ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 5ค่าย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 
https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th