ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
พ.ค.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดพิธีบวงสรวงท่านท้าวมหาพรหม เพื่อเป็นการสักการะบูชา

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดพิธีบวงสรวงท่านท้าวมหาพรหม เพื่อเป็นการสักการะบูชา และเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โดยมีคุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช รองกรรมการผู้จัดการ(ด้านการผลิต) เป็นประธานในพิธี