ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
พ.ค.
สายธารน้ำใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปีที่ ๑๑ 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในการไถ่ชีวิตโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อมอบให้ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับให้เกษตรกรในโครงการประกอบสัมมาชีพ 
คุณอภิชา อภิภัทรกิตติ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร รวบรวมทุนทรัพย์จากผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมกัลยาณมิตร ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค ๒๘ตัว กระบือ ๒๑ตัว รวมเป็น ๔๙ตัว ยอดเงิน ๑,๓๕๖,๔๗๐ บาท 
คุณธรรมวิทย์ ศรีเกริกกริช มอบเงินสมทบกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐บาท โดยคุณสุริยา สุริยกานนท์ มอบข้าวฉัตรไลท์ ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไปเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมนำทีมCSR SPIRIT จิตอาสา บริการอาหารผู้ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 
https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 
สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th