ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
พ.ค.
รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 

คุณขจร เจียรวนนท์ ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

คุณสุเมธ เหล่าโมราพร นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) ร่วมตั้งโต๊ะรับเสด็จ เนื่องในโอกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีทีม CSR SPIRIT จิตอาสา ร่วมให้บริการอาหารและน้ำดื่มในฐานะผู้ปฏิบัติงานของวัดราชบพิธ ดูแลราชนิกุล ข้าราชการระดับสูง และประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จ ชื่นชมพระบารมีตามโบราณราชประเพณี เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 

*** สื่อสารภายในองค์กร *** 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/