ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
พ.ค.
ข้าวตราฉัตรร่วมกับ บริษัทในเครือ ACV Group (Asian Cultral Village)

ข้าวตราฉัตรร่วมกับ บริษัทในเครือ
ACV Group(Asian Cultral Village)
ในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้า ในพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ หมู่บ้านตลาดวัฒนธรรมเอเชียน(ด่านนอก)
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โดยมีผู้อำนวยการ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พร้อมกับผู้บริหารในสังกัด 
และผู้บริหารส่วนท้องถิ่นของอำเภอสะเดาร่วมพิธีเปิดงาน