ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

19
เม.ย.
บริษัทข้าว ซี.พี จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาเเละไอซีดี จัดกิจกรรม วันศุกร์ สุขใจและธรรมะบรรยาย

บริษัทข้าว ซี.พี จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาเเละไอซีดี จัดกิจกรรม "วันศุกร์ สุขใจและธรรมะบรรยาย" ให้ผู้บริหารเเละพนักงานร่วมทำบุญสร้างกุศล อีกทั้งยังมีการเทศนาธรรม เเละนั่งสมาธิ ในหัวข้อวิธีดับร้อน โดยพระมหาเป็นหนึ่ง สุนทรเมธี ป.ธ.9 วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน กำหนดจิตใจให้ผ่องใส เตรียมตนให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีสติ