ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

18
เม.ย.
บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องวีแคร์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมสร้างกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีคณะคุณหมอและพยาบาลจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาตั้งจุดรับบริจาคโลหิตเพื่อนำเข้าธนาคารเลือด และสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกายเพื่อสร้างบุญกุศลต่อผู้ให้ และผู้รับบริจาค โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับปริมาณเลือดทั้งสิ้นกว่า 18,450 ซีซี และผู้บริจาคโลหิตจะได้รับผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรไลท์ ขนมริโอ้ และกระเป๋าผ้าเป็นของที่ระลึกอีกด้วย