ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
มี.ค.
คุณช้างจับมือ ปีที่ 2 ณ โรงสีข้าวบุรีรัมย์

คุณช้างจับมือ ปีที่ 2 ณ โรงสีข้าวบุรีรัมย์และงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ

CSR SPIRIT โรงสีข้าวบุรีรัมย์และงานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ร่วมกิจกรรมทำคุณช้างจับมือเพื่อส่งมอบ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลบรรเทาอาการภาวะหดเกร็งของมือ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มี อาการมือเกร็ง มีภาวะกำมือแน่น โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 31 พฤษภาคม 62 

ติดตามข่าวสาร ดี ดี 
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
https://www.khaotrachat.com/TH/news 

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/ 

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่ 
i-csr@cptrading.co.th