ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน จำกัด (เอเต้) เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการโรงงานข้าวนครหลวงและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น