ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

07
มี.ค.
เข้าร่วมกิจกรรม 3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไป โรงสีข้าวสุพรรณบุรีและCSR SPIRIT เข้าร่วมกิจกรรม 3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จังหวัดชัยนาท,สุพรรณบุรี,ลพบุรี,อุทัยธานี, ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ประจำปี 2562 โดยท่านวัลลพ เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และร่วมเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ณ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ติดตามข่าวสาร ดี ดี
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
https://www.khaotrachat.com/TH/news

https://web.facebook.com/username.OurSpirits/

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อมูล ได้ที่
i-csr@cptrading.co.th