ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับ โปรแกรมวีแคร์พนักงานใหม่ รุ่น 2/62

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับ โปรแกรมวีแคร์ พนักงานใหม่ รุ่น 2/62 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)

เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณจิระพันธ์ เยี่ยมลัมย์ ผู้จัดการแผนกผลิตและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น