ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
ก.พ.
จัดกิจกรรม "วันศุกร์ สุขใจและธรรมะบรรยาย"

บริษัทข้าว ซี.พี จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) และบริษัท ท่าเรืออยุธยาเเละไอซีดี จัดกิจกรรม "วันศุกร์ สุขใจและธรรมะบรรยาย" ให้ผู้บริหารเเละพนักงานร่วมทำบุญสร้างกุศล อีกทั้งยังมีการเทศนาธรรม เเละนั่งสมาธิ

โดยท่านพระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน กำหนดจิตใจให้ผ่องใส เตรียมตนให้พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีสติ