ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

07
ก.พ.
คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ เป็นตัวแทนผู้บริหารนำทีมงานมอบข้าวหอมมะลิใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

และการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อความสงบสุขของประชาชนตลอดมา