ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
ก.พ.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน

ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน คณะวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณนชุจรินทร์ กิจอนันต์ ผู้จัดการแผนกธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น