ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

31
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณจิรพันธ์ เยี่ยมลัมย์ ผู้จัดการแผนกผลิตและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น