ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณนชุจรินทร์ กิจอนันต์ ผู้จัดการแผนกธุรการและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น