ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ม.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะรองศาสตร์จารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะรองศาสตร์จารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น