ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

21
ม.ค.
คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงาน

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงาน และคู่ค้าข้าวตราฉัตร ในพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยเพื่อเป็นการกระชับความพันธ์ที่มีมายาวนานนับ 16ปีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มีการนำเสนอรายละเอียดข้าวตราฉัตรไลท์. ขนมRi-o, น้ำมันรำข้าว และเส้นหมี่ตราฉัตร. ซึ่งคู่ค้าให้ความสนใจเป็นอย่างดี บรรยากาศอบอุ่นตามสไตล์ครอบครัวข้าวตราฉัตรค่ะ