ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ม.ค.
วันเด็กแห่งชาติที่ศูนย์คนชรา จ.กระบี่

มีการจัดเลี้ยงอาหาร มอบรางวัล รและมอบทุนการศึกษาให้ให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรม

พันเอกชัยพิพัฒน์ รันเนินสูง รอง ผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"

ภายในงานได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร และมอบรางวัล รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้ให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าวตราฉัตรได้สนับสนุน ขนมริโอ้  จำนวน 8 ลัง ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมอบผ่าน กอ.รมน.จังหวัด กระบี่ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 คน