ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
ม.ค.
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทีมขายใต้ล่างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

ได้จัดให้มีเวทีแสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก ร่วมแสดงความคิดเห็น พื้นฐานการฝึกและพัฒนาความคิด การอยู่ร่วมกันในสังคม รูปแบบกิจกรรมจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน เล่นเกมตอบคำถาม เกมการแข่งขัน สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันข้าวไข่เจียวตราฉัตร 
 ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  ครั้งนี้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรม 180 คน

#ข้าวตราฉัตร
#วันเด็กแห่งชาติ