ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

06
ม.ค.
ข้าวตราฉัตร ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย

ข้าวตราฉัตร ส่งกำลังใจ ให้ผู้ประสบภัย "ภาคใต้" ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ได้แจกเมนู ข้าวไข่เจียว จำนวน 800 กล่อง
รวมกับโรงครัวพระราชทานของกองทัพภาคที่ 4
มอบข้าวฉัตรเพชร 48กกจำนวน 2กระสอบให้กับโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารแจกให้กับผู้ประสบภัย
โดยมี  พ.ท. พงษ์เทพ แตงพลับ หน.ฝกร.พล.ร.5เป็นผู้รับมอบค่ะ

พร้อมมอบข้าวไข่เจียวให้กับ
คุณซ้วน แซ่ค้าง หัวหน้ากลุ่มสาธารณสุข อำเภอปากพนัง จำนวน100กล่องให้กับหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ตามจุดต่างๆ 5จุด ที่ลงมาช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยและมารับการรักษาค่ะ

ได้เยี่ยมชาวบ้านและมอบข้าวไข่เจียวพร้อมน้ำดื่มให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านปรายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก หลังจากน้ำพึ่งลด