ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

03
ม.ค.
เข้าพบและอวยพร ท่านจุฬาราชมนตรี

เข้าพบและอวยพร ท่านจุฬาราชมนตรี ผู้นำสูงสุดของอิสลามแห่งประเทศไทย

พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราฉัตร และรับพร ดุอาร์จากท่านจุฬาราชมนตรีแด่ทีมงาน ผู้บริหารบริษัท ทุกท่านครับ