ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ธ.ค.
จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา เดิน-วิ่ง Army Run To Army Game

ข้าวตราฉัตรร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เดิน-วิ่ง Army Run To Army Game โดยท่านแม่ทัพ ภาค4 เป็นประธานเปิดงาน ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6,000 คน

ในงานนี้ผู้บริหารข้าวตราฉัตร คุณมีนา หวังจิ มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร ให้แก่ท่านแม่ทัพภาคที่ 4 
พร้อมทั้งสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 90 ถุง เป็นของรางวัล และร่วมกับรถครัวเคลื่อนที่มทบ 46
จัดทำเมนูข้าวไข่เจียว จำนวน 2,000 ชุด 
#โดยใช้ข้าวฉัตรไลท์
#ดัชนนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ