ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
ธ.ค.
การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง Army Run To Army Game 2018

ทีมข้าวตราฉัตรภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง Army Run To Army Game 2018 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5,000คน

สนับสนุนข้าวฉัตรไลท์ ขนาด5 จำนวน 90ถุง เป็นของรางวัล จัดทำเมนูข้าวไข่เจียว (โดยใช้ข้าวฉัตรไลท์ )จำนวน 1,000ชุด พร้อมมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราฉัตรให้แก่ ท่านแม่ทัพภาคที่4 ด้วยครับ