ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

16
ธ.ค.
ร่วมกิจกรรมงาน วิ่งพหุวัฒนธรรมปัตตานี

ทีมข้าวตราฉัตรภาคใต้ ร่วมกิจกรรมงาน วิ่งพหุวัฒนธรรมปัตตานี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 2,000 คน

โดยสนับสนุนแจกข้าวฉัตรไลท์  จัดทำเป็นเมนูข้าว
ไข่เจียว จำนวน 1,000 ชุดพร้อมทั้งมอบข้าวฉัตรไลท์เป็นของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย