ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

18
พ.ย.
ขาเทียมพระราชทานฯ นครราชสีมา

ขาเทียมพระราชทานฯ นครราชสีมา นายยุทธศาสตร์ โคตรณรงค์ ผู้จัดการทั่วไป โรงสีข้าวบุรีรัมย์ สนับสนุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทาน ณ สำนักสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมาให้บริการจัดทำขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 18-23 พฤศจิกายนพ.ศ. 2561

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา และ รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและนำชมขั้นตอนการทำขาเทียมให้กับผู้พิการ  โดยนายจรัล สงทอง  ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม นำทีม CSR SPIRIT จิตอาสา ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวกข 43 ตราฉัตรไลท์ พร้อมกับบูทข้าวไข่เจียวบริการผู้พิการและญาติ