ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
พ.ย.
รางวัล ซี.พี.เพื่อความยั่งยืน

นำเสนอ "รางวัล ซี.พี.เพื่อความยั่งยืน" คุณปิยะ กุมารา ตัวแทน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ นำเสนอ โครงการแปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ จ.สุพรรณบุรี รอบคัดเลือก

โครงการจากการผนึกกำลังร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยชาวนาไทยเติบโตอย่างยั่งยืน