ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
พ.ย.
ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ

คุณพิทักษ์ แดนแก้วมูล ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรืออยุธยาและไอซีดี จำกัด เป็นประธานเปิดโครงการ "ฉัตรอาสา พาความสุข สู่ผู้สูงอายุ" ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเเม่ลา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

การจัดโครงการในครั้งนี้ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)และบริษัทท่าเรืออยุธยาและไอซีดี ได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ สร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ชุมชนรอบข้าง และบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันและการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีพนักงานและผู้บริหารร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ มอบของที่ระลึก จัดบูทข้าวไข่เจียว และกิจกกรรมสนุกสนานเพื่อผู้สูงอายุกันอย่างมากมาย