ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

19
ต.ค.
เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Stenden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Stenden University ประเทศเนเธอร์แลนด์

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสมควร เมธสาร ผู้จัดการโรงงานข้าวนครหลวงและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น