ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

12
ต.ค.
กิจกรรมนันทนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

ข้าวตราฉัตรโดยคุณมีนา หวังจิ ผู้บริหารข้าวตราฉัตรและทีมงาน มอบข้าวสารตราฉัตร ขนม Rio เส้นหมี่ตราฉัตร จักรยาน อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน และจัดทำข้าวไข่เจียว เลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน

ทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อสร้างความสุขความสนุกสนาน แบ่งปันรอยยิ้ม ให้แก่นักเรียนพร้อมทั้งลูกค้าในพื้นที่ร่วมบริจาคในกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ด้วย