ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

11
ต.ค.
งานเทศการกินเจเพื่อสืบสาน ประเพณีไทยเชื้อสายจีน ปี61

ข้าวตราฉัตร ร่วมกับคู่ค้าคุณเขมจิรา ชุติศรีโชติ ร่วมงานเทศการกินเจเพื่อสืบสาน ประเพณีไทยเชื้อสายจีนประจำปี 2561 ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งข้าวตราฉัตร สนับสนุนข้าวตราฉัตร และเส้นหมี่ตราฉัตร จัดทำเป็นเมนูอาหารเจพร้อมทั้งร่วมแจกข้าวผัดและเส้นหมีตราฉัตรผัดให้ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย