ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

11
ต.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษรตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษรตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯและทีมงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น