ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

05
ต.ค.
มอบเกียรติบัตรให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6

คุณองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ เป็นตัวเเทนผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, 6 ที่ผ่านการเรียนการสอน และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ในโครงการน้ำใจนี้จากพี่ซีพีสู่น้อง ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน อีกทั้งยังนำทีมร่วมเล่นเกมส์มอบของรางวัล และมอบข้าวตราฉัตรแก่น้องนักเรียนๆและโรงเรียนในช่วงอาหารกลางวัน