ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

03
ต.ค.
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

โรงงานข้าวนครหลวงจึงได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ทั้งกลางวันและกลางคืน