ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

01
ต.ค.
เปิดบ้านต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ เมียนมา

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ เมียนมา

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีคุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจข้าวและอาหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น