ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

24
ก.ย.
งานเก็บเกี่ยว ข้าวกข43

งานเก็บเกี่ยว ข้าวกข43 ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการจัดเวทีเปิดตัวข้าวตราฉัตรไลท์ และยังมีการเสวนาพูดคุยในเรื่อง ของพันธุ์ข้าว กข43 โดยบอกถึงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากพันธุ์ข้าว กข43 หรือข้าวตราฉัตรไลท์

‘ข้าวกข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ’ เส้นทางสู่อนาคตของเกษตรกรไทย เป็นการผสานพลังร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว องค์กรชั้นนำเรื่องวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว พลังเครือข่ายเกษตรกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกข้าว และข้าวตราฉัตร ผู้เชี่ยวชาญทำตลาดและจัดจำหน่าย นับเป็นความสำเร็จร่วมกัน เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต และสร้างแบรนด์น้องใหม่ “ข้าวตราฉัตรไลท์” ข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ ข้าวทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภครักสุขภาพ พร้อมกระจายส่งมอบสินค้าผ่านช่องทางห้างชั้นนำของเมืองไทย พฤศจิกายนนี้ทั่วประเทศ