ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

21
ก.ย.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ประจำปี 2561

โครงการนครหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประจำปี 2561 เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาประจำปี โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพร และถวายปัจจัยไทยธรรม

เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน โดยมีท่านเจ้าพระพรหมมุนี เจ้าคณะภาค 14-15(ธรรมยุต) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี