ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ก.ย.
วันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ 2561

คุณชนะ เหล่าวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร นำคณะ CSR SPIRIT กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ ร่วมกับ กรมการขนส่งทหารเรือ เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ และค่านิยมการเป็นจิตอาสา สละแรงกายในการพัฒนาแหล่งน้ำ

ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือ จาก สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางกอกน้อย เยาวชน และชาวชุมชนบางกอกน้อย โดยมี นาวาเอก ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานและปล่อยแถวจิตอาสา กว่า 300คน ลงเรือ 40 ลำ ปฏิบัติงานจิตอาสา จากปากคลองบางกอกน้อย ไปถึงยังคลองชักพระ เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ ตลอดลำคลอง ให้สะอาด น่ามอง และลดปัญหาการระบายน้ำที่ไม่สะดวก สร้างการรับรู้การอนุรักษ์แหล่งน้ำ สืบต่อไป