ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

13
ก.ย.
โครงการเกษตรรวมใจ จ.นครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ จ.นครนายก โดยมีพลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เฝ้ารับเสด็จ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด)  เครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยนายนเรศ วราภิรักษ์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากการนำข้าวตราฉัตร  สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อการศึกษาของ 24โรงเรียนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง